Waterzuivering

Waterbehandeling bij Proferro

Proferro heeft de afgelopen jaren stapsgewijs een waterbehandelingsproces opgezet als oplossing om afzettingen en vervuiling in onze koelsystemen te verminderen. Hierbij wordt het water gezuiverd met behulp van voor- en nafiltratie, en een katalysator.

Een dergelijke katalysator is niet alleen milieuvriendelijker dan gebruikelijke oplossingen (vermindering van het biocidegebruik), maar verbetert ook onze koelprestaties en maakt het mogelijk om meer te produceren met hetzelfde waterverbruik.

Dit waterbehandelingsproces is heel succesvol voor Proferro, want het herleidt de aanslagvorming tot een minimum en vermindert bovendien ook de onderhoudskosten.