Privacybeleid en -verklaring

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Tessenderlo Group nv (Troonstraat 130 rue du Trône - 1050 Brussel - België) en diens gelieerde bedrijven (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Tessenderlo Group’) en voor de manier waarop wij onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren in overeenstemming met de wetgeving betreffende privacy, gegevensbescherming en de beveiliging van gegevens. U wordt verzocht ons privacybeleid en de privacyverklaring aandachtig door te lezen, zodat u begrijpt hoe wij gebruikmaken van de persoonsgegevens die wij verzamelen en/of die u ons verstrekt (1) bij sollicitaties, (2) bij zakelijke transacties met Tessenderlo Group en/of (3) tijdens uw bezoek aan onze website.

I. Sollicitanten

Klik hier voor meer informatie over hoe Tessenderlo Group de persoonsgegevens van sollicitanten verwerkt.

II. Zakelijke transacties

Klik hier  voor meer informatie over hoe Tessenderlo Group de persoonsgegevens van (potentiële) klanten, leveranciers, subcontractanten e.d. verwerkt.

III. Bezoekers van de website 

Klik hier voor meer informatie over hoe Tessenderlo Group persoonsgegevens verwerkt wanneer u onze website bezoekt.

IV. Algemeen

Tessenderlo Group heeft redelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, verstoring, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Daarnaast heeft Tessenderlo Group voorzien in redelijke maatregelen en procedures om te zorgen dat die gegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik ervan en bovendien juist, volledig en actueel zijn. Met inachtneming van toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder (waar van toepassing) de algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’), heeft u te allen tijde het recht om contact op te nemen met Tessenderlo Group als u:

  • uw persoonsgegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen;
  • de verwerking van en doorgifte van uw persoonsgegevens wilt beperken of er bezwaar tegen wilt maken;
  • (waar van toepassing) uw toestemming wilt intrekken. Dergelijke intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking onverlet.

Voorts kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit als u meent dat Tessenderlo Group niet in overeenstemming met gegevensbeschermingswetgeving heeft gehandeld.

Uw contactadres bij Tessenderlo Group voor aanvullende informatie over deze rechten of onderhavig(e) privacybeleid en -verklaring is privacy@tessenderlo.com.

Voor meer informatie over de inhoud van onze website kunt u contact opnemen met de webmaster: groupcommunication@tessenderlo.com of schrijven naar Tessenderlo Group - t.a.v. Group Communication - Troonstraat 130 rue du Trône - 1050 Brussel - België.

De bepalingen van onderhavig(e) privacybeleid en -verklaring kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.