Safety poster

Veiligheidscampagne in onze gieterij

Safety poster

Bij Proferro hechten we veel belang aan de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. We willen een veilige werkomgeving waarborgen, en motiveren daarom voortdurend al onze medewerkers om zich bewust te zijn van de gezondheids- en veiligheidsaspecten van elke taak en om alle juiste voorzorgsmaatregelen te nemen.

In dit kader hebben we in de afgelopen maanden een campagne gelanceerd binnen onze gieterij met als hoofddoel het bewustzijn over verschillende veiligheidsthema's te vergroten. Om de campagne extra kracht te geven en veiligheid tot een onderwerp te maken dat regelmatig besproken wordt, gebruikten we hiervoor beelden van onze eigen medewerkers.

Zo willen we veiligheid diep verankeren in onze dagelijkse activiteiten en manier van denken.