BEO-veld

BEO-veld als energieneutrale oplossing voor nieuw hoofdkantoor

Naast ons toekomstige nieuwe hoofdkantoor in Ieper wordt momenteel een BEO-veld (boorgat-energie-opslag) aangelegd dat zal zorgen voor het verwarmen en afkoelen van het gebouw op een klimaatvriendelijke manier. Voor de realisatie van dit BEO-veld voerden we in totaal 136 boringen van elk 95 meter diep uit.

Dankzij het BEO-veld zullen we het gebouw kunnen verwarmen en afkoelen via het principe van de geothermie. Tijdens zo’n proces wordt water met glycol via een warmtepomp doorheen een circuit van diepe buizen in de ondergrond gestuurd. Hierbij is er warmteoverdracht tussen de vloeistof en de ondergrond. Aangezien de bodem op grote diepte een constante temperatuur van 8 tot 10 graden heeft, zal er in de winter warmte opgenomen worden uit de ondergrond, terwijl er in de zomer warmte zal worden afgegeven. De warmtepomp zorgt er samen met een warmtewisselaar voor dat de vloeistof in de buizen op een hogere temperatuur wordt gebracht, zodat die voldoende warm is om het gebouw te verwarmen. Om de temperatuur af te koelen, moeten we enkel de vloeistof van het BEO-veld laten circuleren door het kanalensysteem in het plafond van het toekomstige hoofdkantoor tot de gewenste temperatuur is bereikt. Het enige verbruik hierbij is de elektriciteit van de circulatiepomp, die geleverd zal worden door zonnepanelen.

We zijn erg trots op deze milieuvriendelijke oplossing en streven ernaar ons energieverbruik te optimaliseren om zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen.